Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Purmerend

#VOORELKAAR!

We doen het Voor Elkaar. Of het nu gaat om meer betaalbare woningen, lagere energielasten of meer invloed van Purmerenders op hún stad, we staan zij aan zij met Purmerenders. 

Het is tijd dat we het roer radicaal omgooien en afrekenen met de keuzes van het huidige bestuur. Dat willen we doen door Purmerenders het vertrouwen in, en de controle over, hún gemeentebestuur terug te geven. We investeren in de mensen die de afgelopen jaar vergeten zijn en die ons het hardste nodig hebben. Onze uitgangspunten van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn daarbij van cruciaal belang. Als mensen niet op de gemeente kunnen vertrouwen bij belangrijke zaken als betaalbare woningen, voldoende hulp voor zorgbehoevenden en het zorgen voor een levendige omgeving, op wie dan wel? De SP brengt de geluiden van de straat naar de gemeenteraad.

Met jouw steun:

  1. Gaan we voor fors meer betaalbare huurwoningen en koopwoningen. Nieuwbouw bestaat uit ten minste 40% sociale huurwoningen en Purmernders krijgen voorrang bij toewijzingen.
  2. Brengen we de energielasten omlaag door te investeren in goed geïnsoleerde woningen en groene energiebronnen. Op sociale huurwoningen en overheidsgebouwen plaatsen we zoveel mogelijk zonnepanelen.
  3. Zorgen we ervoor dat iedereen de beste zorg krijgt die beschikbaar is. Of het nu jongeren of ouderen zijn, niemand hoort op een wachtlijst te staan. We verbannen de marktwerking uit de lokale zorginkopen.
  4. Investeren we in werk en inkomen. We helpen werkzoekenden aan het werk zonder ze te pesten. Sollicitatieplicht voor 55+'ers heffen we op.
  5. Komt er weer schoolzwemmen voor ieder kind. Ieder kind in onze waterrijke stad hoort te leren zwemmen, ongeacht het inkomen van diens ouders.
  6. Gaan we voor beter (groen)onderhoud in onze stad. Verder uitbouwen van Purmerend mag nooit tot verloedering van bestaande wijken leiden. Buurtbewoners krijgen meer te zeggen over de inrichting van hun buurt.
  7. Maken we van het stadje een levendige omgeving. In de binnenstad ontmoeten we elkaar door samen te winkelen, samen te eten en samen uit te gaan. We maken er een mooiere omgeving van met meer natuur en kleur.
  8. Blijft Purmerend een zeflstandige gemeente. We houden de democratie liever zo dicht mogelijk bij onze inwoners, zeker met onze rijke geschiedenis.
  9. Stoppen we de verspilling van ons belastinggeld. Geen onnodige prestigeprojecten, maar geld inzetten voor gemeenschappelijke doelen.
  10. Komt er een circulaire stadsbus langs alle belangrijke punten in onze stad. Ook moedigen we het gebruik van de fiets aan. Zo kan iedereen de hele stad altijd bereiken op een duurzame manier.

We rekenen op je. We doen het voor elkaar!

Lijsttrekker: Bram Buskoop

Purmerend heeft een echte volkspartij als de SP hard nodig om de belangen van onze inwoners te bewaken. De gemeenteraad van onze stad is de afgelopen jaren gedomineerd door een stropdassencollege van Stadspartij, VVD, AOV en CDA, dat zijn oren heeft laten hangen naar grote bedrijven en hun lobbyisten. Daarmee zijn ze onze inwoners botweg vergeten. Dat blijkt wel uit de toenemende wachtlijsten voor een gewone huurwoning of voor jeugdzorg. De SP is een echte volkspartij die de belangen van Purmerenders vooropstelt.

1. Bram Buskoop

Omdat we voor Purmerenders kiezen

Meer informatie

2. Ruben van Kuik

3. Rijn Buskoop

4. Mynke Vet

5. Theo de la Haye

Minstens 40% betaalbare sociale huurwoningen

Van elk nieuwbouwproject wat er komt moet er minstens 40%, en het liefst meer, van de woningen sociale huurwoningen zijn. De rest bestaat vooral uit betaalbare koopwoningen.

Investeringen in groen, groenonderhoud en groene energie

De afgelopen tijd is veel te weinig geïnvesteerd in de leefbaarheid van de wijken. We moeten forse stappen maken om groen toe te voegen en goed te onderhouden. Ook investeren in duurzame energie is belangrijk voor de toekomst van ozne stad, dus geven we als overheid het goede voorbeeld doordat we op alle overheidsgebouwen zonnepanelen plaatsen.

Marktwerking verbannen uit lokale zorg

Marktwerking en concurrentie heeft niks te zoeken in de zorg. Zorg is er voor mensen en niet voor de winsten van bedrijven. We stellen een gemeentelijke huishouddienst in en werken alleen samen met bedrijven zonder winstoogmerk.

Bindende referenda in onze stad

Democratie is van onze inwoners, niet van politici. Daarom geven we burgers de mogelijkheid om een bindende stem te geven aan politici over voor hen belangrijke thema's.

Een circulaire stadsbus langs alle knooppunten

Elke Purmerender moet de stad goed door kunnen komen. We willen stimuleren dat mensen meer gebruik maken van schoner vervoer, zoals openbaar vervoer. Door een gratis circulaire stadsbus blijven alle wijken toegankelijk en het centrum goed te bereiken, ook voor mensen met een smalle beurs.

Gezonde voeding en goed sporten

We willen blijvend investeren in een gezonde toekomst voor onze jeugd. De voorlichting op scholen over wat gezond en ongezond verbeteren we zodat iedereen beter keuzes kan maken. Op scholen komt er 3 uur sport per week in plaats van 2 uur.

Doe mee

Hoe groter we onze beweging maken, hoe meer we kunnen zorgen dat er echt naar Purmerenders geluisterd gaat worden. Dat moeten we samen doen. Doe met ons mee, samen brengen we verandering in Purmerend!


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website