h

Mensen

Foto: SP

De SP in Purmerend kent bestuursleden, raadsleden, actieve leden en leden. Samen werken we aan een sociaal Purmerend waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

Bestuursleden
Eens in de twee jaar wordt door de leden van de afdeling het bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit minimaal vijf leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de afdeling. Het bestuur kent een voorzitter, een organisatiesecretaris, en penningmeester en minimaal twee algemeen bestuursleden. Ze houden zich bezig met het contacteren van pers, het organiseren van buurtacties, het bijhouden van de website en sociale media en nog veel meer. Zie deze pagina om meer over ons bestuur te weten te komen.

Raadsleden
In de gemeenteraad is de SP per 21 maart 2018 weer vertegenwoordigd, met drie raadsleden. Lijsttrekker bij de verkiezingen en huidig fractievoorzitter in de gemeenteraad isĀ Bram Buskoop. SP-raadsleden houden zich bezig met de behartiging van de belangen van Purmerenders in de gemeenteraad. Dit doen ze door wat ze horen op straat te vertalen naar voorstellen in de raad. Ook zijn er commissieleden, die de raadsleden in hun werkzaamheden ondersteunen. Zie deze pagina om meer over onze raadsleden- en commissieleden te weten te komen.

Actieve leden
Naast ons bestuur en onze raadsleden, heeft de afdeling een groep actieve leden. Deze mensen gaan de straat op en spreken met inwoners van de stad om te weten te komen wat er speelt. Elke maand komt de actieve ledengroep bijeen om acties te plannen en te spreken met bestuur en raadsfractie over wat er moet gebeuren.

Leden
Er zijn ook mensen die lid zijn van de SP om ons te steunen. Deze leden worden uitgenodigd voor alle algemene SP-bijeenkomsten, waaronder de Algemene Ledenvergaderingen. Onze leden houden we op de hoogte van wat we in Purmerend als SP doen en zij zijn ook heel belangrijk om te weten te komen wat er leeft in de stad.

U bent hier