h

Blog

13 juli 2017

SP'er in Amerika (3)

Bottoms Up: van onderen naar boven regeren in Chelsea.

Lees verder
22 april 2017

SP'er in Amerika

Sanctuary Cities: Amerika's Veilige Havens Onder Vuur

Lees verder
12 april 2016

Ontluisterend

Veel betrokken burgers uit Purmerend en omgeving namen donderdag 7 april de moeite om de commissievergadering SOB bij te wonen. Het hoofdonderwerp was de ontwikkeling van de kom A7 (op de plaats van het ’Beusebos’) en maar liefst 24 mensen hadden zich gemeld om hun visie te geven. Toch werd het een ontluisterend schouwspel. En dat lag niet aan de insprekers.
Toen de raads- en commissieleden aan de beurt waren namen de meesten wel de moeite de insprekers te bedanken voor hun bijdrage en hun inzet en betrokkenheid, maar het bleef bij woorden, en vaak niet eens mooie woorden.
De heer Lageveen van de Stadspartij zei in de pauze zonder te blozen dat de insprekers hoe dan ook het partijstandpunt niet zouden veranderen (er moesten nota bene nog een paar insprekers volgen!). We moeten verder kijken, zei hij wel drie keer, en dan gaat werkgelegenheid vóór bomen. Dieper ging zijn motivering niet. De beste man leek echt overtuigd van een intellectueel oordeel. Dat zonder bomen niemand meer werk heeft, was kennelijk té ver gekeken. Een mooier voorbeeld van een star vooringenomen standpunt en van schaamteloze minachting voor de Purmerendse burgers (arrogantie van de macht) is nauwelijks te geven.
De heer Heida oogstte hoon omdat hij kennelijk namens Leefbaar van standpunt was veranderd. Hij nam het nu op voor de bomen en schreef dit toe aan voortschrijdend inzicht. Een prijzenswaardige houding, ook al zal die waarschijnlijk zijn ingegeven door opportunisme en door de vraag of ‘Leefbaar’ anders nog wel ergens voor staat.
De VVD was zoals altijd voor bedrijvenontwikkeling, economische groei (de beperkte opvatting ervan) en de vrijheid om bos te kappen, ofschoon zij het niet ziet als bos, maar als een verzameling losse bomen, en losse bomen staan altijd in de weg. De wethouder sprak in zijn beantwoording van de vragen van de commissieleden zelfs op een wijze over Kom A7 alsof het een gelopen race was, het bos bestond eigenlijk al niet meer.
De vergadering werd geschorst tot woensdag 13 april, dan volgt een extra vergadering met de tweede termijn van het debat. We gaan het zien.

Lees verder
18 november 2015

De toekomst van de afkomst

Liberalen zijn onmachtig tot sociaal voelen. Ze missen het vermogen te zien dat anderen het in dit leven minder hebben getroffen dan zijzelf. En als ze het wel zien, zijn ze de eersten om te verklaren dat die anderen dat aan zichzelf te wijten hebben. Ze vinden het daarom ook een volstrekt natuurlijk gegeven dat de kloof tussen arm en rijk groeit. Armen hebben hun lot immers over zichzelf afgeroepen en verdienen het simpelweg niet om mee te profiteren van de groeiende rijkdom van de anderen. Dan hadden ze maar meer hun best moeten doen: loon naar werken en wie niet werkt krijgt geen loon.

Lees verder
2 juli 2015

Potpourri

Met de ja/ja-sticker op mijn brievenbus mis ik nooit wat. En vandaag 2 juli viel het juninummer van Purmerend Totaal in de bus, totaal te laat maar vol met een potpourri aan verrassende nieuwtjes. Zoveel, dat ik niet alles hier kan bespreken.

Lees verder
25 juni 2015

Labbekak

“Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt  honderdduizenden Nederlanders met een uitkering 'labbekakken', slappelingen die per direct aan het werk kunnen en moeten. 'Handen uit de mouwen', gebiedt hij het grootste deel van het half miljoen 'bijstanders', onder wie talloze hoogopgeleiden. 'Die kunnen ook gewoon asperges steken, in het zonnetje, met de radio aan. Wat is daar fout aan?' Ter stimulering van de werkwilligheid stelt De Boer dat de bijstand naar beneden moet.” (http://www.volkskrant.nl/dossier-werk/voorzitter-vno-ncw-ook-hoogopgeleide-bijstanders-kunnen-asperges-steken~a4086955/)

Lees verder
18 juni 2015

Amandementie

Hoera! De vlag uit! In het NOS-journaal van 20:00 uur op 18 juni heeft Annechien de moed gehad om – tegen de stroom in – het woord ‘dementie’ op de juiste wijze uit te spreken. De kans is groot dat ú het uitspreekt als demenTIE, met de klemtoon op TIE. Fout, helemaal fout! U bent het slachtoffer van groepsfalen en kuddedenken. Een paar ook-niet-beter-weters begint ermee, en binnen de kortste keren zegt (bijna) iedereen het na, want als de deskundigen het zeggen zal het wel goed zijn (en het líjkt Frans, nietwaar, dus gewichtig).

Lees verder
15 juni 2015

Bewoners Binneblijfstraat akkoord met verhuizing

Op zoek naar huurnieuws trof ik op het wereldwijde web het volgende berichtje aan:

Lees verder
5 juni 2015

Smarttaal

Woonde ik in Amerika, ik was allang schatrijk geweest. U kent het verhaal (al of niet waar gebeurd) van het hondje dat door zijn vrouwtje in de magnetron te drogen werd gezet? Je zet zo’n schepsel natuurlijk niet in de wasdroger: dat is dierenmishandeling. Maar de magnetron, dat moet kunnen, dacht de bazin, en zo geschiedde. Ze had de gebruiksaanwijzing er nog eens zorgvuldig op nagelezen en nergens stond iets over huisdieren. En toch kon het beestje er niet tegen: binnen enkele minuten was het door en door gegaard.

Lees verder

Pagina's

U bent hier