h

Vraagtekens SP Purmerend bij tweede biomassacentrale

24 oktober 2019

Vraagtekens SP Purmerend bij tweede biomassacentrale

De fractie van de SP in de Purmerendse gemeenteraad heeft vraagtekens bij de bouw van een tweede biomassacentrale voor Stadsverwarming Purmerend.

Ook een milieugroep komt in het geweer. De actiegroep Mobilisation for the Environment heeft inmiddels officieel bezwaar aangetekend tegen de bouw van de nieuwe centrale op bedrijventerrein Baanstee-Noord. MOB maakt zich onder meer zorgen om versnelde CO2-uitstoot als gevolg van het verstoken van houtafval die pas over tientallen jaren door nieuwe bomen teniet wordt gedaan, en vreest reductie van biodiversiteit.

Zorgen leven er ook bij de SP-fractie. Commissielid Wim Wilschut heeft het college om opheldering gevraagd over de bouw van de nieuwe centrale. Hij wilde onder meer weten of er een milieu-effectrapportage moet worden uitgevoerd. Volgens het college is dat niet het geval. Voor de extra uitstoot van stikstof die de nieuwe centrale met zich meebrengt, is door het bestuur van de provincie Noord-Holland eerder dit jaar al een Wet natuurbeheervergunning verleend. De gemeenteraad heeft weinig te beslissen over de komst van de nieuwe verbrandingsoven omdat er enkele jaren geleden al een verklaring van geen bedenkingen is verstrekt voor een deel van Baanstee-Noord waar de biocentrale wordt gebouwd.

De SP laat het er desondanks niet bij zitten. Inmiddels heeft commissielid Theo de la Haye nieuwe vragen gesteld aan het college. Hij wil onder meer weten over er voor de nieuwe centrale een haalbaarheidsstudie is gemaakt, en of de SVP subsidie krijgt voor de bouw. Verder wil hij weten of de nieuwe biowarmtecentrale ook zonder die subsidie financieel haalbaar is.

De la Haye is ook benieuwd hoeveel CO2-reductie de tweede biowarmtecentrale oplevert, en vindt dat bij die berekening ook de vervuiling van de vrachtwagens moet worden meegenomen die de houtsnippers aanvoeren naar Purmerend. Het commissielid vraagt zich bovendien af wat de gevolgen van de nieuwe verbrandingsinstallatie zijn voor omwonenden, en wanneer de SVP kiest voor een andere warmtebron dan biomassa.

U bent hier