h

Purmerends FNV-debat legt partijverschillen bloot

8 februari 2018

Purmerends FNV-debat legt partijverschillen bloot

Op woensdag 7 februari hield de FNV Zaanstreek-Waterland een verkiezingsdebat in Concordia op de Koemarkt. Het stond in het teken van het tienpuntenplan van de FNV, wat vooral gaat over inkomen, zorg en armoede. Elf lokale politieke partijen waren daarbij aanwezig, waaronder de SP.

Namens de lokale SP deed lijsttrekker Bram Buskoop mee aan het debat. Waar de collegepartijen sociaal probeerde over te komen, prikte de SP-lijsttrekker daar makkelijk doorheen. Hij duidde de grote verschillen die er zitten tussen de huidige collegepartijen en de SP. "De collegepartijen [Stadspartij, VVD en AOV] focussen zich vooral op het hiernaartoe halen van mensen met een zak geld en vergeten vervolgens de mensen die hier al tijden lang wonen. Bij de SP kan men erop rekenen dat we sociaal beleid maken dat gericht is op mensen die hier wonen."

Een van de stellingen ging over in hoeverre mensen een vaste baan met goed loon verdienen, óók mensen met een laag inkomen en bijstandsgerechtigden. Buskoop vond het 'belachelijk dat we hier een discussie over moeten voeren'. "Natuurlijk moeten we zorgen dat iedereen goed kan leven die bereid is daarvoor te werken. Maar ook mensen met een uitkering en chronisch zieken moeten we niet vergeten, die mensen kiezen er bijna nooit zelf voor om werkloos te zijn. We werken dan ook niet mee aan het kabinetsplan om werken onder minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk te maken en geven als gemeente het goede voorbeeld als het neerkomt op vaste banen voor vast werk. Landelijk pleiten we ook voor een verhoging van het minimumloon en de uitkeringen met 10%. Zo halen we de achterstanden in die mensen met een laag inkomen [door kabinetsbeleid] de afgelopen decennia hebben opgelopen." Lokaal kan er ook het een en ander gebeuren, beaamt de lijsttrekker. Zo stelt de SP voor dat maximaal 5% van de mensen in gemeentelijke dienst een flexibel contact mag hebben, de rest moet in vaste dienst blijven of komen.

Een tweede belangrijk discussiepunt van de avond ging over het aanbesteden van zorgtaken. Buskoop opperde daar de stelling dat de discussie zou moeten gaan over 'of het überhaupt wel wenselijk is dat we aanbesteden - een vorm van concurrentie - in onze lokale zorg'. Voor de SP is het zeer onwenselijk dat we concurrentie in de zorg toelaten, want dat kost alleen maar geld. "Vier zorgbedrijven, met vier kantoorpanden en vier directeuren die in een Maserati rijden. Dat kan niet de bedoeling zijn van óns zorggeld."

Een aantal politieke partijen (CDA, GroenLinks en LVD) steunden de verdergaande stelling van Buskoop dat de gemeente veel meer controle over de zorg moet krijgen, bijvoorbeeld door van de huishoudelijke zorg een gemeentelijke dienst te maken. "Dit zorgt ervoor dat deze belangrijke vorm van zorg gevrijwaard is van winstprikkels. Geen directeuren in dure auto's en geen megalomane kantoorpanden, maar democratische controle van de burger op wat er gebeurt in de huishoudelijke zorg", aldus Buskoop. 

De derde stelling ging over het minimabeleid van de gemeente. In verschillende gemeenten heeft de SP het voor elkaar gebokst dat het sociaal minimum naar 130% van het wettelijk minimumloon wordt verhoogd, waar de SP in Purmerend ook voor wil gaan. "Dat zorgt ervoor dat veel mensen die nu wegvallen in sociale voorzieningen, maar toch zelf niet genoeg inkomen hebben om mee te doen in de samenleving, geholpen worden zodat ze niet achterblijven." Helaas waren er weinig partijen die het sociaal minimum wilden verhogen. Buskoop vond het dan ook belachelijk 'dat partijen hier negatief tegenover staan, terwijl wel behoorlijk wat geld wordt uitgegeven om mensen met een grote zak geld hier tevreden te stellen'.

Op het moment dat de lijsttrekker van de VVD een hartstochtig pleidooi hield vóór de flexibilisering met als argument dat jongeren dat graag willen, greep Buskoop in. "Ik ben zelf 22 en ik zit echt niet op een halfjaarcontract te wachten. Dan heb ik geen idee wat ik aan het einde van die zes maanden zal verdienen. Zo denken veel jongeren met mij. In die onzekerheid wil niemand leven, ook jongeren niet." Buskoop stelde voor dat de raadsleden maar eens met halfjaarcontracten gaan werken: "Als gemeenteraadslid wil je toch ook niet dat er elke zes maanden verkiezingen zijn? Datzelfde geldt voor werknemers, die willen niet elke zes maanden kunnen worden weggestuurd. Die zitten dan altijd in onzekerheid of ze aan het einde van de zes maanden nog wel hun werk kunnen voortzetten en een inkomen hebben."

De verschillen mogen duidelijk zijn. Wie een gemeente wilt die controle heeft over wat er in de (huishoudelijke) zorg gebeurt, die investeert in Purmerenders in plaats van rijke mensen hiernaartoe halen van buitenaf en die kiest voor vast werk voor goed loon, kan uitstekend terecht bij de SP in Purmerend.

Reactie toevoegen

U bent hier