h

'Check de huurverhoging van 2018!'

18 april 2018

'Check de huurverhoging van 2018!'

Foto: Woonbond

Het wil nog wel eens gebeuren dat de huurverhogingen van sociale woningen niet aan de wettelijke eisen voldoen. De Woonbond heeft een online tool waarmee u kunt checken of de huurverhoging klopt. Zie hiervoor https://checkhuurverhoging.nl. De Woonbond stuurde hierover al een bericht naar buiten.

Het bericht van de Woonbond:

Check de huurverhoging van 2018!

Veel sociale huurders ontvangen deze maand het voorstel voor de 'jaarlijkse huurverhoging' per 1 juli. Met de online check van de Woonbod (https://checkhuurverhoging.nl/) kunt u controleren of dit voorstel aan alle wettelijke regels voldoet. U gaat stap voor stap na of u met succes bezwaar kunt maken. Als dat zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat.

Ten hoogste 3,9% voor lagere inkomens
Als het inkomen van uw huishouden in 2016 lager was dan €41.056,- kunt u een huurverhoging krijgen van ten hoogste 3,9%. Uw verhuurder kan ervoor kiezen om een (veel) lagere huurverhoging voor te stellen, maar méér dan 3,9% mag uw verhuurder dus nooit vragen.

Extra, inkomensafhankelijke opslag voor hogere inkomens
Als het inkomen van uw huishouden in 2016 boven de €41.056,- uit is gekomen, kunt u een huurverhoging krijgen van ten hoogste 5,4%. In dat geval moet u uw verhuurder een indicatie van de Belastingdienst meesturen met het huurverhogingvoorstel. Heeft iemand in uw huishouden al AOW? Of bestaat uw huishouden uit minstens vier personen? Dan hoeft u de extra, inkomensafhankelijke opslag niet te betalen. Als die toch gevraagd wordt, kunt u met succes bezwaar maken. Ook als uw inkomen in 2017 gedaald is tot onder de €41.056,- kunt u met succes bezwaar maken.

Nooit meer dan maximaal toegestane huurprijs
Door een huurverhoging mag uw huurprijs nooit hoger worden dan de maximaal toegestane huurprijs die voor uw woning geldt. Gebeurt dat toch? Dan zal uw bezwaar tegen de huurverhoging zeker succesvol zijn. Lees alle redenen voor een succesvol bezwaar in onze huurdersvraag: Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging (https://www.woonbond.nl/vraagbaak/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhogi...).

Huurderslijn
Huurders met vragen over de jaarlijkse huurverhoging kunnen terecht bij de Huurderslijn (https://www.woonbond.nl/huurderslijn), de telefonische ledenservice van de Woonbond.

Reactie toevoegen

U bent hier