h

20 maart: #StemSP!

7 maart 2019

20 maart: #StemSP!

Foto: SP

Over minder dan twee weken zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Hier kunt u uiteraard weer op de SP stemmen!

Er zijn maar liefst vier Purmerenders verkiesbaar. Maxim Burlini (bestuurslid), Bram Buskoop (fractievoorzitter gemeenteraad), Marleen van Dam (actief lid) en Wim Wilschut (commissielid) zijn Purmerendse SP'ers op de kandidatenlijst. Er zijn drie redenen om SP te stemmen: provinciaal, landelijk en lokaal!

1. Provinciaal

In de provincie Noord-Holland houdt de SP zich bezig met zaken als openbaar vervoer en natuur. De SP strijdt voor het behoud van regionale buslijnen, voor een gezonde leefomgeving, voldoende recreatiemogelijkheden in de proivncie en uiteraard ook provinciaal voor fors meer betaalbare woningen!

2. Landelijk

Door provinciaal SP te stemmen geeft u de SP een nog grotere stem in Den Haag! De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer. Dat betekent hoe groter de SP in de provincie wordt, hoe groter de SP in de Eerste Kamer wordt! En hoe groter de SP in de Eerste Kamer, hoe sneller het kabinet-Rutte III naar huis kan worden gestuurd en de SP ook landelijk zich nog harder in kan zetten voor een sociaal Nederland.

3. Lokaal

De provincie heeft ook alles te maken met lokale thema's. Zo gaat de provincie over natuurgebieden en lokaal strijden we voor het behoud van ons Beusebos! Ook willen we dat woningbouw op verschillende plekken mogelijk is waar met andere gemeenten en de provincie overlegd moet worden. Een SP-stem in de provincie betekent dus ook een SP-stem lokaal!

Reactie toevoegen

U bent hier