h

Persbericht SP Purmerend

30 maart 2019

Persbericht SP Purmerend

Foto: SP

Met verbijstering en teleurstelling heeft de SP Purmerend kennisgenomen van de aankondiging dat twee van haar raadsleden aangeven dat ze de SP verlaten en hun zetel meenemen. “Een jaar geleden hebben mensen op de SP gestemd en hebben deze raadsleden ingestemd met een SP-zetel. Met Rijn Buskoop hebben we afgelopen tijd nog gewoon campagne gevoerd voor de Provinciale Staten en nu stappen ze op. Wij zijn diep teleurgesteld”, aldus Maxim Burlini namens de SP Purmerend.

De SP Purmerend organiseert op 8 april een ledenvergadering om Bram Buskoop en zijn vader te verzoeken om hun zetels terug te geven aan de SP. Burlini: “Het kan dat je om redenen niet meer bij de SP wil horen, maar deze zetels zijn wel van de SP. Omdat zowel Bram als Rijn een verklaring hebben ondertekend dat ze hun zetel zullen afstaan als de leden daarom vragen, zullen wij dit officieel aan de leden voorleggen. Uiteraard bespreken we op de ledenvergadering ook de plannen voor de komende tijd, want de SP is meer dan deze twee opstappers in de gemeenteraad”.

Deze zaterdag stond de SP op de Kaasmarkt om steun op te halen tegen de kap van het Beusebos.
Voor de redactie:
Maxim Burlini 06 - 48 14 27 54

Reacties

Wat een poppenkast! Meneer de La Haye lekt nieuws en de heren Buskoop worden geslachtofferd? Is dit de partij waarop ik gestemd heb? Gaan we PVV achtige taferelen krijgen? LPF? Kom op mensen, praat dit godverdomme uit als volwassen mensen!!! Ter verduideliking, ik heb op Buskoop gestemd, dus ik EIS dat jullie mijn stem serieus nemen

Dag Mies,

We betreuren het enorm dat het op deze manier gaat. Als bestuur hebben we, sinds Bram bekend heeft gemaakt misschien te zullen vertrekken, aangedrongen om met elkaar in gesprek te gaan. Helaas is hier geen gehoor aan gegeven. Wij hopen nog steeds om als volwassenen om de tafel te zitten. De keuze is echter aan Bram om hier alsnog gehoor aan te geven.

Groet,

Maxim

Wat is de achtergrond van de kreet "heren Buskiop" worden geslachtoffered". Hoewel ik de plaatselijke krant, Waterlands Dagblad lees is mij dit ontgaan.
Zoals het op mij overkomt willen ze gewoon een familieBuskoop lijst stichten. Dat lijkt mij niet in orde, zeker niet als van te voren overeenkomt om dat niet te doen.

Het lijkt erop dat deze van tevoren al wisten dat e weg zouden gaan.Ik ben al lang sper en vind de onderlinge ruzie getuigen van een lager allooi. Alleen datgene wat de sp wil brengen oa voor de ouderen telt,geen onderlinge ruzies
sp lid jack mulder

geen worden voor

Jammer teleurstellend. Hadden we destijds al gedoe over Colette Saco en nu dit. Voor mij destijds reden om naar GL over te stappen maar die blijken ook niet vrij van "gedoe" te zijn. Ik snap best dat mensen teleurgesteld raken in de politiek. Wat die uitstappers niet beseffen dat dit de politiek van binnen uit erodeert. Het grotere democratische belang wordt opgeofferd aan het eigen belang. En maar klagen dat er steeds minder mensen gaan stemmen. Is het een wonder ?

Reactie toevoegen

U bent hier