h

Nieuws uit de fractie

28 september 2019

Nieuws uit de fractie

Foto: SP

De eerste maand van het politieke jaar zit er weer op. Het was een drukke maand waarin onder anderen een van onze acties uit 2017 een definitief einde kreeg.

Wellicht kunt u zich nog herinneren dat de voorgestelde hoogbouw op de locatie van het oude postkantoor in het Stadje het hete hangijzer van 2017 was. Het oorspronkelijke plan bestond uit een hypermoderne woontoren van ruim 70 meter. Onze afdeling startte destijds een petitie om bewoners de kans te geven om zich er tegen uit te spreken. Het plan verdeelde de coalitie. Het CDA (coalitiepartner) ging niet mee met de plannen en ze konden hun biezen pakken.

Het oorspronkelijke bouwplan zou naar alle waarschijnlijkheid gewoon worden uitgevoerd, totdat halverwege 2018 het CDA, D66 en GroenLinks met een slim initiatiefvoorstel kwamen om de grenzen van de historische binnenstad te verleggen. Door die grenzen te verleggen zou de locatie binnen de historische binnenstad vallen en zouden de bouwplannen daardoor moeten voldoen aan een aantal strenge kaders; een maximale hoogte van veertig meter en een historiserende bouw. Dit historiserend bouwen houdt simpel gezegd in dat het gebouw moet passen bij de historische architectuur in de omgeving. Dit voorstel haalde het in de raad en de woontoren was daarmee definitief van tafel.

Het was daarna nog maar de vraag of de ontwikkelaar wilde onderhandelen en investeren. De gemeente had immers een truc gebruikt om het plan van tafel te vegen. Dat het plan niet meer doorging betekende ook dat de sociale huurwoningen die de ontwikkelaar ter compensatie zou bouwen van tafel waren.

In juli van dit jaar werd het nieuwe plan gepresenteerd. Ditmaal niet hoger dan veertig meter en passend bij onze historische binnenstad. Daarnaast waren ook 89 sociale huurwoningen en 61 middeldure koopwoningen deel van het nieuwe plan. Waar de raad voorheen verdeeld was over het oude plan, werd het nieuwe plan unaniem aangenomen. We kunnen nu definitief een punt achter onze actie zetten.

Reactie toevoegen

U bent hier