h
13 februari 2014

Potje verf voor mooi kleurtje

De verkiezingscampagne is begonnen! Emile Roemer geeft zijn mening over de tactiek van VVD en PvdA.
Lees verder
7 februari 2014

Raad unaniem bezorgd om toekomst Baanstede

werknemers Baanstede op publieke tribune Werknemers van Sociale Werkvoorziening de Baanstede waren massaal naar de commissie van de Purmerendse gemeenteraad gekomen om de raadsleden van Purmerend te informeren over hun onzekere toekomst. De SP had de voortgang van de transitie van de Baanstede op de agenda laten plaatsen. De wethouder had de raad weliswaar geïnformeerd, maar vond het niet nodig om dit uitgebreid mondeling toe te lichten. De aanwezige werknemers van de Baanstede boden de wethouder allemaal een geranium aan, zodat hij kon voelen hoe het is om achter de geraniums te zitten. Wethouders Daan en Helm achter de geraniumsDe wethouders Daan, PvdA, en Helm, Stadspartij, achter de geraniums.

Het transitieplan voor de Baanstede houdt in dat de huidige werknemers onder begeleiding gedetacheerd worden bij het gewone bedrijfsleven. Daarmee wordt het huidige bedrijf de Baanstede als sociale werkvoorziening afgebouwd. In het verleden stuitte dit al op massaal verzet van de werknemers van de Baanstede. De gemeenteraad van Purmerend ging destijds akkoord, mits de wethouder het proces zorgvuldig zou begeleiden en hij de Raad voortdurend zou informeren. De SP is van mening dat de huidige reportage ver onder de maat blijft en had het daarom ook op de agenda laten plaatsen. Het plan om via detachering de mensen van Baanstede naar het gewone bedrijfsleven te leiden is vaag. Werknemers Baanstede op Publieke Tribune Er wordt niets concreets voorgesteld als de detachering mislukt. Welk vangnet er dan is en hoe dat werkt, er staat niets over op papier. Ook over het opzetten van een beschutte werkplek voor degene die niet mee kunnen naar het reguliere bedrijfsleven is niets bekend. Bovendien is vorige week bekend geworden dat Agens, het detacheringbedrijf dat de transitie zou uitvoeren failliet is. Het comité Baanstede Neen dat zich vanaf het begin tegen deze plannen verzet heeft, had voor deze avond de werknemers opgeroepen om te komen om hun verhaal te vertellen. Geranium voor wethouder Daan Vier insprekers maakten de aanwezige raadsleden duidelijk hoeveel onzekerheid en angst deze hele operatie bij hen teweegbrengt. Vervolgens boden alle aanwezige werknemers van de Baanstede in een imposante rij wethouder Daan, PvdA, een geranium aan. De raadsleden waren zeer onder de indruk van de verhalen van de werknemers. Ook spraken alle aanwezigen hun bezorgdheid uit over de voortgang van de transitie van de Baanstede. De SP vroeg de wethouder als lid van het bestuur om dit proces stop te zetten en de tijd te nemen om naar een beter plan te werken in samenwerking met het comité Baanstede Neen. De wethouder beloofde met het comité in gesprek te gaan.

Lees verder
6 februari 2014

Medewerkers Sociale Werkplaats naar Raadscommissie

Groeten uit de sociale werkplaats Het comité Baanstede Nee maakt zich zorgen over de toekomst van de sociale werkplaats. Het uitvoeringsplan van de Transitie Baanstede biedt voor hen geen helderheid over de toekomst. En zeker niet in deze tijd van economische malaise en hoge werkloosheid. De kwetsbaarheid van dit Transitieproces wordt nog eens een keer duidelijk nu bekend is dat het detacheringbedrijf Agens failliet is verklaard.

Lees verder

Pagina's