h
17 april 2014

Hoge rekening Stadsverwarming Flats Purmerringvaart

Via Facebook krijgt de SP veel meldingen van bewoners van de flats langs de Purmerringvaart, dat er wel erg veel voor de stadsverwarming betaald moet worden. Komt dat door de slechte staat van de woningen, of klopt er iets niet met de meters van de stadverwarming? De SP gaat dit samen met de bewoners uitzoeken. Mocht u klachten hebben over de stadsverwarming dan kunt u dat melden bij Saskia Bakker, tel. 06 33134573. Graag bellen na 15.00 u.

Lees verder
21 maart 2014

SP feliciteert Stadspartij, D66 en AOV

Afgelopen woensdag waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook in Purmerend werd gestemd. Opvallend was de enorme zetelwinst van de Stadspartij. Zij gingen van drie naar acht zetels. D66 Purmerend volgde de landelijke trend en steeg van drie naar vijf zetels. Verrassend was de groei van de AOV die met één zetel won en naar vier zetels steeg. De SP wil bij deze de drie partijen van harte feliciteren met hun overwinning. De SP hoopt op een coalitie welke recht zal doen aan de voorkeur van de kiezers.
Lees verder
14 maart 2014

4.000 HANDTEKENINGEN VOOR BEHOUD FESTINA LENTE IN ASSENDELFT

Afgelopen woensdag heeft een SP-delegatie uit Zaanstreek en Purmerend op het hoofdkantoor van Evean 4.000 handtekeningen overhandigd aan Evean. Hiermee wordt duidelijk dat duizenden mensen niet willen dat verzorgingshuis Festina Lente in Assendelft sluit! 

Lees verder
14 maart 2014

SP wil beschuttte wachtruimte voor buspassagiers

Het Tramplein wordt heringericht. Het busstation is afgebroken en wordt verplaatst naar de brugopgang aan de andere kant van de Jaagweg. Dat betekent dat de bushaltes tijdelijk verplaatst zijn naar de overkant van de Melkwegbrug in de Weidevenne. Er staan twee abri’s. Die zijn echter gericht op het Westen, waardoor er bij slecht weer totaal geen bescherming is. De SP heeft dit aangekaart bij de wethouder, maar vond daar geen gehoor. Daarom is de SP een handtekeningactie gestart om deze situatie op te lossen. 
Lees verder
11 maart 2014

Vervoer dagbesteding Odion wegbezuinigd

Gisteren,maandag 10 maart, in de ochtend hield dagbesteding De Graslanden een open dag. Dag Activiteiten Centrum De Graslanden is er speciaal voor oudere volwassenen met een beperking. Elke doordeweekse dag is het centrum geopend. De dag is ook bedoeld om de politiek te laten zien dat het hebben van een dagbesteding belangrijk is voor de deelnemers. Erg belangrijk dus. De bezuinigingen treffen op dit moment het aanvullend vervoer. Het aantal deelnemers aan de dagbesteding is dan ook behoorlijk teruggelopen. De aanwezige politieke partijen, SP en de Stadspartij waren zeer onder de indruk van het enthousiasme en het plezier dat de deelnemers uitstraalden. Zij zullen zich hard maken om de dagbesteding bereikbaar te blijven houden voor de doelgroep. 
Lees verder
9 maart 2014

Bezoekers ziekenhuis tekenen massaal voor behoud spoedeisende hulppost

Na berichten in het blad “zorgvisie” over plannen van de zorgverzekeraars om het aantal Spoed Eisende Hulpposten in Noord Holland drastisch te verminderen ontstond grote onrust onder de bevolking. In de uitgelekte plannen van de zorgverzekeraars werd ook Purmerend genoemd. Afslanking en zelfs een eventuele sluiting van de Spoed Eisende Hulp in Purmerend dreigde. Spontaan ontstond vanuit de bevolking en een aantal politieke partijen een actie voor behoud van de Eerste Hulppost. Mensen tekenen massaal de petitie op facebook. Ook worden de handtekening op straat opgehaald. De SP werkt in deze actie nauw samen met Groen Links. De bedoeling is om de petitie aan te bieden aan de zorgverzekeraars. 

Lees verder
8 maart 2014

Zorgdebat Purmerend Groot succes!

Toekomst Zorg blijft zorgelijk 
Afgelopen woensdag 5 maart was het volle bak in zalencentrum Concordia in Purmerend. Ruim honderd aanwezigen zagen een geanimeerd debat over de toekomstige zorg in Purmerend. Op initiatief van het comité Zorg voor Zorg waren alle politieke partijen uit de gemeenteraad van Purmerend, de AbvaKabo en een thuiszorgmedewerkster bij elkaar gekomen om hun standpunten over de zorg toe te lichten. Het comité Zorg voor Zorg bestaat uit vertegenwoordigers van de Katholieke Ouderen Bond, KBO, de SP en de AbvaKabo. In de loop van de avond was het duidelijk dat voor veel mensen de toekomst van de zorg een zorg blijft. Hopelijk laten de lokale politieke partijen deze zorgen zwaar meewegen in hun afwegingen de komende vier jaar.
Lees verder
4 maart 2014

Teken de petitie voor behoud Spoedeisende Hulp Purmerend

Wilt u ook een volwaardig eerste hulppost voor Purmerend en omstreken behouden, klik dan op de link hieronder en teken de petitie.
 
 
Lees verder
28 februari 2014

SP PURMEREND DOET NIET MEE AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De SP Purmerend doet in maart niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling in Purmerend heeft dat eind vorig jaar met pijn in het hart besloten. De afdeling krijgt de laatste tijd veel vragen van de inwoners van Purmerend waarom de SP niet voorkomt op de verkiezingslijst. De SP afdeling Purmerend wil de komende tijd veel aandacht geven aan het versterken van de afdeling zodat de SP Purmerend in 2018 weer volwaardig mee kan doen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. De SP doet wel mee aan de Europese Verkiezingen welke op 22 mei aanstaande gehouden zullen worden. Dus in Purmerend kunt u niet stemmen op de SP op 19 maart, maar wel op 22 mei aanstaande voor het Europese Parlement!

Lees verder
26 februari 2014

5 maart GROOT ZORGDEBAT IN PURMEREND

Woensdag 5 maart houdt de SP Purmerend samen met de Katholieke bond voor Ouderen, KBO, en de AbvaKabo een groot Zorgdebat. 
Lees verder

Pagina's