h
21 februari 2014

Zorgverzekeraar wil Spoedeisende hulp in Purmerend weg

Zorgverzekeraars willen het aantal spoedeisende hulpen boven het Noordzeekanaal terugbrengen naar drie, in Zaanstad, Alkmaar en Hoorn. Daar is er dan nog 24 uur spoedeisende hulp aanwezig. In Purmerend is dan nog alleen hulp tijdens de kantooruren.
Volgens Colette Sacco, fractievoorzitter voor de SP in Purmerend, moet de spoedeisende hulp in het Waterland Ziekenhuis behouden worden. “Zorg is geen luxe, je gaat niet voor je lol naar de Eerste Hulp. Het is toch logisch dat je in een stad als Purmerend spoedeisende hulp kunt vinden”. De SP-fractie in de Provincie gaat hier vragen over stellen. Ook de Tweede Kamerfractie gaat vragen stellen.
Lees verder
20 februari 2014

Toekomst Eerste Hulppost Purmerend Onzeker

Ziekenhuis Waterland uit Purmerend en het Hoorns Westfriesgasthuis voeren op dit moment fusiebesprekingen.  Als gevolg hiervan staat de positie van de eerste hulppost op het spel. Dat is het gevolg van het Kabinetsbesluit om het aantal eerste hulpposten behoorlijk te verminderen. Daarmee is de toekomst van de Eerste Hulppost bij het Waterland ziekenhuis in Purmerend onzeker. 

Lees verder
18 februari 2014

Grote opkomst bewonersbijeenkomst Sportlaan

Om de overlast voor bewoners aan de Sportlaan, in de wijk Overwhere, te verminderen wil de gemeente Purmerend een nieuwe op- en afhaalstraat voor taxibusjes rond de gymzaal van de M.L.Kingschool aanleggen. Daarvoor moeten een aantal bomen wijken, die al 45 jaar gezichtsbepalend zijn voor de wijk. Om de bewoners te informeren hield de gemeente gisteravond een voorlichtingsbijeenkomst. De gemeente was vergeten bewoners uitgebreid uit te nodigen en daarom had het actiecomité extra uitnodigingen naar de omwonenden gestuurd. Maar liefst ruim vijftig bewoners waren aanwezig op de bijeenkomst.
Lees verder
16 februari 2014

Woensdag 5 maart Zorgdebat in Purmerend

De SP Purmerend organiseert op 5 maart een debat over de Zorg. In het kader van de verkiezingen zijn een aantal politieke partijen uit Purmerend uitgenodigd. Tot dusver hebben D66, Stadspartij, AOV, VVD en Trots aangegeven het debat te willen aangaan. Voor de SP zal Maureen van de Pligt deelnemen aan het debat. Maureen staat als tweede op de kandidatenlijst van de verkiezingen voor gemeenteraad voor de SP in Amsterdam. Lilian Dammen zal de werkers in de zorg vertegenwoordigen. Het debat wordt gehouden op woensdag 5 maart in Partycentrum Concordia aan de Koemarkt 45 in Purmerend en begint om 20,00 uur. Om 19,30 uur staat de koffie klaar. U bent van harte uitgenodigd om daar bij te zijn! Komt allen, de entree is gratis.

Lees verder
13 februari 2014

Roemer: Behoud de banen in de Sociale Werkplaatsen

Dinsdag, 11 februari, kwamen ruim 6000 medewerkers van sociale werkplaatsen uit heel het land naar Den Haag om te demonstreren voor behoud van de sociale werkplaatsen. Emile Roemer en Sadet Karabulut waren bij deze manifestatie aanwezig om de mannen en vrouwen van de sociale werkplaatsen te steunen. Roemer: 'Terwijl er miljarden worden uitgegeven aan banken zou er geen geld meer zijn voor de mensen in de sociale werkplaatsen. Wat een onzin! De sociale werkplaats mag geen sterfhuis worden.' Voor een verslag van deze manifestatie zie http://www.sp.nl/overz.stmde site van de SP

Lees verder
13 februari 2014

Wethouder Daan biedt excuses aan

Afgelopen dinsdagavond hield de gemeenteraad van Purmerend op verzoek van de SP een extra raadsbijeenkomst. Onderwerp was een interpellatie door de SP over het niet informeren van wethouder Daan, PvdA, van de gemeenteraad over het faillissement van Agens. Agens is het bedrijf dat ingehuurd is om werknemers van de Sociale Werkvoorziening Baanstede te begeleiden naar regulier werk. De fractievoorzitter van de SP, Colette Sacco, hield een scherp betoog en vroeg de wethouder naar het waarom van het niet informeren van de gemeenteraad. In zijn antwoord bood de wethouder excuses aan. Hij vond dat hij achteraf gezien niet handig had gehandeld, te meer omdat zijn collega in Zaanstad de gemeenteraad van Zaanstad wel informeerde.

Lees verder
13 februari 2014

Potje verf voor mooi kleurtje

De verkiezingscampagne is begonnen! Emile Roemer geeft zijn mening over de tactiek van VVD en PvdA.
Lees verder
7 februari 2014

Raad unaniem bezorgd om toekomst Baanstede

werknemers Baanstede op publieke tribune Werknemers van Sociale Werkvoorziening de Baanstede waren massaal naar de commissie van de Purmerendse gemeenteraad gekomen om de raadsleden van Purmerend te informeren over hun onzekere toekomst. De SP had de voortgang van de transitie van de Baanstede op de agenda laten plaatsen. De wethouder had de raad weliswaar geïnformeerd, maar vond het niet nodig om dit uitgebreid mondeling toe te lichten. De aanwezige werknemers van de Baanstede boden de wethouder allemaal een geranium aan, zodat hij kon voelen hoe het is om achter de geraniums te zitten. Wethouders Daan en Helm achter de geraniumsDe wethouders Daan, PvdA, en Helm, Stadspartij, achter de geraniums.

Het transitieplan voor de Baanstede houdt in dat de huidige werknemers onder begeleiding gedetacheerd worden bij het gewone bedrijfsleven. Daarmee wordt het huidige bedrijf de Baanstede als sociale werkvoorziening afgebouwd. In het verleden stuitte dit al op massaal verzet van de werknemers van de Baanstede. De gemeenteraad van Purmerend ging destijds akkoord, mits de wethouder het proces zorgvuldig zou begeleiden en hij de Raad voortdurend zou informeren. De SP is van mening dat de huidige reportage ver onder de maat blijft en had het daarom ook op de agenda laten plaatsen. Het plan om via detachering de mensen van Baanstede naar het gewone bedrijfsleven te leiden is vaag. Werknemers Baanstede op Publieke Tribune Er wordt niets concreets voorgesteld als de detachering mislukt. Welk vangnet er dan is en hoe dat werkt, er staat niets over op papier. Ook over het opzetten van een beschutte werkplek voor degene die niet mee kunnen naar het reguliere bedrijfsleven is niets bekend. Bovendien is vorige week bekend geworden dat Agens, het detacheringbedrijf dat de transitie zou uitvoeren failliet is. Het comité Baanstede Neen dat zich vanaf het begin tegen deze plannen verzet heeft, had voor deze avond de werknemers opgeroepen om te komen om hun verhaal te vertellen. Geranium voor wethouder Daan Vier insprekers maakten de aanwezige raadsleden duidelijk hoeveel onzekerheid en angst deze hele operatie bij hen teweegbrengt. Vervolgens boden alle aanwezige werknemers van de Baanstede in een imposante rij wethouder Daan, PvdA, een geranium aan. De raadsleden waren zeer onder de indruk van de verhalen van de werknemers. Ook spraken alle aanwezigen hun bezorgdheid uit over de voortgang van de transitie van de Baanstede. De SP vroeg de wethouder als lid van het bestuur om dit proces stop te zetten en de tijd te nemen om naar een beter plan te werken in samenwerking met het comité Baanstede Neen. De wethouder beloofde met het comité in gesprek te gaan.

Lees verder
6 februari 2014

Medewerkers Sociale Werkplaats naar Raadscommissie

Groeten uit de sociale werkplaats Het comité Baanstede Nee maakt zich zorgen over de toekomst van de sociale werkplaats. Het uitvoeringsplan van de Transitie Baanstede biedt voor hen geen helderheid over de toekomst. En zeker niet in deze tijd van economische malaise en hoge werkloosheid. De kwetsbaarheid van dit Transitieproces wordt nog eens een keer duidelijk nu bekend is dat het detacheringbedrijf Agens failliet is verklaard.

Lees verder

Pagina's