h

SP Purmerend houdt zorgavond over het Dijklander Ziekenhuis

21 september 2019

SP Purmerend houdt zorgavond over het Dijklander Ziekenhuis

Foto: SP

Vrijdag 20 september sprak Tweede Kamerlid Henk van Gerven met bezorgde inwoners over het Dijklander Ziekenhuis en presenteerde zijn alternatief voor lokale ziekenhuizen.

Voorafgaand aan de avond hadden zowel Henk van Gerven als ons lokale gemeenteraadslid Ruben van Kuik een werkbezoek bij het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend.

De zorgavond werd afgetrapt met een pleidooi voor het Nationaal ZorgFonds. Commerciële verzekeraars bepalen meer en meer wie welke zorg krijgt, en waar. Het idee dat concurrentie tussen verzekeraars de zorg goedkoper zou maken is onjuist gebleken. De werkelijkheid is dat de bureaucratie en de verspilling explosief zijn gegroeid. Zorgverleners zijn veel te veel tijd kwijt aan het afleggen van verantwoording, want verzekeraars en politiek vertrouwen hen niet. Dit kan en moet anders: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Vervolgens sprak Henk van Gerven over de landelijke trend van kleinere ziekenhuizen die verdwijnen en hoe het Dijklander Ziekenhuis is Purmerend zich hiertoe verhoudt. Door de onderlinge concurrentie zijn ziekenhuizen niet zeker over zij in de toekomst kunnen blijven bestaan. Ziekenhuizen in nood fuseren om zeker te zijn van hun bestaan. Het gefuseerde Dijklander Ziekenhuis is nu te groot om failliet te laten gaan. Het probleem echter is dat bij fusies vaak het grootste ziekenhuis langzaam het kleinere ziekenhuis opslokt. 

Tijdens het werkbezoek is verteld dat het niet de bedoeling is dat het ziekenhuis in Purmerend een dagziekenhuis wordt en dat het ziekenhuis 24/7 open zal blijven. Toch zijn de acute verloskunde en kindergeneeskunde verdwenen naar Hoorn, is de operatiekamer beperkt open en zijn er geregeld patiëntenstops op de spoedeisende hulp.

Dat deze afdelingen konden worden gesloten in Purmerend heeft alles te maken met de zogenaamde 45-minutennorm. Deze norm stelt dat iedereen binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulp vervoerd moet kunnen worden (anders mag een ziekenhuis niet sluiten). Op basis van deze niet medische maar politieke norm wordt dus besloten of ziekenhuizen/afdelingen mogen sluiten.

Henk van Gerven presenteerde zijn alternatief voor lokale ziekenhuizen, waarbij hij negen voorstellen doet. Dit alternatief heeft hij in de vorm van een initatiefnota (bijlage) naar de minister gestuurd. Deze negen voorstellen zouden het mogelijk maken voor ziekenhuizen als het voormalig Waterlandziekenhuis om zelfstandig te kunnen voortbestaan.

  1. Voer een leefbaarheidsnorm van 20 minuten in.
  2. Hanteer op basis van wetenschappelijke argumenten een bereikbaarheidsnorm van 20 minuten voor acute klinische verloskunde.
  3. Voer een efficiëntienorm in.
  4. Leidt meer personeel op.
  5. Voer een Medium Care (of daarmee vergelijkbare) toeslag in voor de regionale ziekenhuizen voor de opvang van kritiek-zieke patiënten buiten de IC.
  6. Verplicht ziekenhuizen tot samenwerking.
  7. Democratiseer de aansturing van het ziekenhuis.
  8. Laat specialisten werken in loondienst en laat ze vallen onder de Wet normering topinkomens.
  9. Deprivatiseer het vastgoed. Garandeer het voorbestaan van een ziekenhuis door een systeem van collectieve borging.

Reacties

Top avond, Nuttige info en in gewoon Nederlands uit gelegd :)

Reactie toevoegen

U bent hier